ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประชาธิปไตยสีแดง โลกหมุนไป ประเทศไทยไม่หมุนตาม

ผู้แต่ง: พล.ท.นันทเดช  เมฆสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา