ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุด The Asean Way : สิงคโปร์

ผู้แต่ง: ณัฐพจน์ ยืนยง

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประชาคมอาเซียนคือ การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-07 01:02