ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุด The Asean Way : เวียดนาม

ผู้แต่ง: ขนิษฐา?คันธะวิชัย

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประชาคมอาเซียนคือ การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-18 13:17