ข้อมูล eBook

ชื่อ: บ้านพอเพียง

ผู้แต่ง: ไพโรจน์ คงเกิด

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทาน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เรื่องความสุขของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง