ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียน: ไทย

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียน
ซึ่งสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติผ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ
โดยใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง
(ภาษาคาราโอเกะ) พร้อมฝึกทักษะการฟังและพูดด้วย CD-MP3
แบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่
•บทสนทนาเบื้องต้น
•ช็อปเพลินเกินห้ามใจ
•สนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง
•สถานที่ท่องเที่ยวในไทย
•การเดินทางสาธารณะ
•เหตุการณ์ฉุกเฉิน
•โรงแรมและที่พัก
•ก้าวสู่อาเซียนกับการลงทุนในไทย
•ลิ้มลองอาหารไทย
คำศัพท์และประโยคใช้สนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยว มีเกร็ดความรู้ต่างๆ
เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย
เช่น เอกลักษณ์การทักทาย วัฒนธรรมสภากาแฟ
แหล่งขายสินค้าส่ง และประเพณีสำคัญของไทย เป็นต้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-18 13:17