ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์
สอนภาษาจีนผ่านคำศัพท์กว่า 1,000 คำและประโยค
ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกว่า 500 ประโยค
สามารถฝึกทักษะการพูดและการฟัง
ได้ด้วยตัวเองพร้อมกับ CD-MP3 โดยแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่
• หนีห่าว สิงคโปร์
• ลัดฟ้าสู่สิงคโปร์
• การเดินทางท่องเที่ยว
• โรงแรมและที่พัก
• ลิ้มลองอาหารสิงคโปร์
• ช็อปปิงเพลินเกินห้ามใจ
• เที่ยวไปในสิงคโปร์
• เหตุการณ์ฉุกเฉิน
• การลงทุนในสิงคโปร์
นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้มากมายที่จะทำให้ทราบถึงวัฒนธรรม
และการใช้ชีวิต เช่น การเดินทาง โรงแรม อาหารในสิงคโปร์ ฯลฯ
ตลอดจนที่มาของสัญลักษณ์ประเทศอย่างเมอร์ไลออน
รับประกันได้ว่าหากมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด
ก็ช่วยให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว!