ข้อมูล eBook

ชื่อ: รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่11 : นอกกระปุกออมสิน

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พูดถึงการออมเงินอย่างครอบคลุมผ่านเรื่องราวเรียบง่ายน่ารัก
ของส้มมุดและผู้คนรอบข้าง ส้มมุดเป็นตัวแทนของเด็กที่รู้ค่าของเงิน
และการเก็บออม เธอจะพาเราไปสำรวจโลกของการออมเงินว่ามีอะไรบ้าง
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ ที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์
ที่ทุกคนควรรู้ เช่น ภัยบัตรเอทีเอ็ม หนี้บัตรเครดิต เป็นต้น