ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทย์รอบตัว: เคมี ทีเด็ด

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ยังจำตอนสอบท่องตารางธาตุได้หรือไม่!
Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม
Rb รูบิเดียม Cs ซิเซียม Fr แฟรนเซียม
กว่าจะจำจนหมดก็แทบฉีกตารางธาตุทิ้ง มาฉีกกฎการท่องจำความรู้
ทางเคมีแบบเก่าๆมาเป็นทำความเข้าใจกันด้วยการถามตอบแบบง่ายๆ
ในหนังสือเล่มนี้กันดีกว่า

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-21 01:04
2018-03-21 01:02
2017-07-18 13:17