ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทย์รอบตัว: ชีวะฮาเฮ

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ธรรมชาติรอบตัวเราล้วนเต็มไปด้วยเรื่องชีวะที่เรามักมองข้าม
หากลองสังเกตดีๆ ชีวะก็มีอะไรที่น่าสนใจ แปลก และอัศจรรย์
อย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน และถ้ายิ่งเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง
เราก็จะยิ่งสนุกกับชีวะมากขึ้นเรื่อยๆ ใครที่เชื่อว่าชีวะเป็นวิชา
ที่น่ากลัวเห็นทีจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียแล้ว
หากได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-21 01:04
2018-05-29 01:03
2018-03-28 01:02