ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพาะชำความคิด

ผู้แต่ง: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Life is Journey
แต่ละวันชีวิตของคนเรา
มักจะมีช่วงจังหวะการเดินทางของความคิด
ที่เกิดจากเห็นโลกภายนอกแล้วสะท้อนถึงความรู้สึกอันเป็นสัจธรรมภายในอยู่เสมอ
'เพาะชำความคิด' จึงเป็นผลผลิตจากการเดินทางของกายกับจิต
แล้วกลายเป็นความคิดที่ตกผลึกดังเล่มนี้
คำคิดทั้งหมดนี้โดยเจตนาประสงค์
ก็เพื่อพร่ำสอนตนเองให้เกิดการตระหนักรู้ในสัจธรรม
และมีชีวิตอิสระเรียบง่ายที่จะเรียนรู้อยู่กับโลกตามความเป็นจริงนั่นเอง
"