ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะ “มรรค”ง่าย

ผู้แต่ง: พระมหาวิเชียร ชินวํโส  

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“ธรรมะ “มรรค”ง่าย แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว”
หนังสือธรรมะอารมณ์ดี ของพระมหาวิเชียร ชินวํโส เล่มนี้ เป็นการหยิบเรื่องราวที่ท่านพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่วัดและสังคม มาเล่าแบบสบายๆ สอดแทรกแง่คิดดีๆ เป็นประโยชน์แก่คนอ่าน โดยเน้นย้ำให้ทุกคน รู้-เห็น-เป็น-อยู่กับทุกข์