ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งภาษาเกาหลีง่ายๆ อ่านออก พูดได้ เหมือนเจ้าของภาษา

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรียนรู้และเข้าใจภาษาเกาหลีได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องง้อติวเตอร์ด้วยเล่มเดียวครอบคลุมทั้งเรื่องราวตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอักษร สระ คำศัพท์ รูปประโยค/บทสนทนา ทุกคำศัพท์และประโยคมีภาษาไทยกำกับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ศึกษาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้
- พยัญชนะ/สระ/การเทียบเสียง
- บทสนทนาต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
- คำศัพท์น่ารู้
- การเขียนและการอ่าน
นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้ เพื่อฝึกฝนทักษะและให้เกิดความชำนาญอีกด้วย
"