ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชุด The Asean Way : ลาว

ผู้แต่ง: ขนิษฐา คันธะวิชัย

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประชาคมอาเซียนคือ การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-09 01:03